Οι βραχονησίδες της Σκύρου

Βραχονησίδα Άγιος Ερμόλαος

Βραχονησίδα Άγιος Ερμόλαος (Έφη Παναγιώτου, Facebook Group,  φίλοι της Σκύρου)

Βραχονησίδα Μπαλάξα

Βραχονησίδα Μπαλάξα (Βήλη Ψαρά, Facebook Group, Φίλοι της Σκύρου

Βραχονησίδα Ποδιές

Βραχονησίδα Ποδιές (Δημήτρης Σωτηρίου, Facebook Group, Φίλοι της Σκύρου)

Βραχονησίδα Ρήνια

Βραχονησίδα Ρήνια (Ντίνα Χιώτη, Facebook Group, φίλοι της Σκύρου)