Διδακτορικές Διατριβές Με Θέμα την Σκύρο

Διδακτορικές Διατριβές Με Θέμα την Σκύρο

  1. Υλικός πολιτισμός, κοινωνική οργάνωση και μνήμη: κειμήλια και αντικείμενα <<λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας>> στη Σκύρο και η κυκλοφορία τους μέσα και έξω από τα όρια του τοπικού

Συγγραφέας: Θεοχαρίδης, Ανδρόνικος Πλούταρχος

Περίληψη:

Η παρούσα διατριβή αφορά τις πολλαπλές σημασίες και αξίες που αποκτούν τα διάφορα κειμήλια και τα σύγχρονα χειροτεχνικά προϊόντα, στα πλαίσια διαδικασιών που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και την αναπαραγωγή της σκυριανής ταυτότητας.

Ξεκινώντας από την κυκλοφορία ενός συνόλου ειδών πολυτελείας στο Αιγαίο και στη Σκύρο από τον 16ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ού, εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά τα αντικείμενα μετατρέπονται σε πολυσήμαντα κειμήλια και η επίδρασή τους στις τοπικές τέχνες και στην τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι σημερινές πρακτικές και λόγοι που είναι συναφείς με τη διακόσμηση του σπιτιού και την παραγωγή και την κατανάλωση ειδών «λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας», συγκριτικά με τους μετασχηματισμούς της τοπικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και στο ευρύτερο εθνικό πλαίσιο.

Στην προσέγγιση που ακολούθησα, ο υλικός πολιτισμός και ειδικότερα τα αντικείμενα τέχνης δεν συμβολίζουν μόνο, ή μεταβιβάζουν μηνύματα, αλλά «κάνουν» πράγματα στον κόσμο και αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας των εμπλεκόμενων υποκειμένων (Gell 1998, Tilley 2001).

Επομένως δεν μπορούν απλώς να νοούνται ως αντανάκλαση ή καθρέφτισμα της ατομικής και της συλλογικής ζωής καθώς και της κοινωνικής οργάνωσης και της ιδεολογίας. Υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να πούμε, ότι σε αυτή τη διατριβή περιγράφεται ο αγώνας των Σκυριανών στο να μεταπλάσσουν τον υλικό τους πολιτισμό, μεταμορφώνοντας έτσι τον ίδιο τους τον εαυτό σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η αναγκαστική πώληση των κειμηλίων σε διάφορες φάσεις από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα, για παράδειγμα, υπήρξε ένα πρόβλημα που βρήκε εν μέρει τη λύση του στην εισαγωγή νεότερων διακοσμητικών αντικειμένων που έμοιαζαν με τα παλαιά, στην αντικατάστασή τους από ντόπια αντίγραφα, όσον αφορά τα ξένα σκεύη, και στην αναπαραγωγή και στην αναδιαμόρφωση των τοπικών μορφών τέχνης. Επειδή ακριβώς η πώληση αυτών των κειμηλίων μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων και εκτός νησιού σήμαινε την απώλεια ενός κομματιού της οικογενειακής και της τοπικής ιστορίας και ταυτότητας αντίστοιχα, η αντικατάστασή τους με «μοντέρνα» αντικείμενα και αγαθά, όπως η εκπαίδευση, δεν μπόρεσε να απαλείψει την αξία τους ως ενδείκτες εξουσίας και ταυτότητας.

Προς αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος των διάφορων λαογράφων και λογίων, οι οποίοι ανέδειξαν τον «παραδοσιακό» χαρακτήρα του νησιού μέσα από δημοσιεύσεις και με τη γενικότερη δραστηριότητά τους ήδη από τη δεκαετία του 1920, καθώς και των κρατικών φορέων όπως ο ΕΟΜΜΕΧ και ο ΕΟΤ από την δεκαετία του 1960 και μετά. Η αξία των κειμηλίων και των προϊόντων της τοπικής τέχνης αναδείχτηκε περαιτέρω με το ενδιαφέρον των τουριστών και με τη δημιουργία του τοπικού λαογραφικού μουσείου την ίδια εποχή.

Η ανταπόκριση των τεχνιτών ως προς τη ζήτηση των προϊόντων τους, τόσο από τους Σκυριανούς όσο και από τους διάφορους «ξένους», εξετάζεται στο πλαίσιο της τοπικής αγοράς και των συνδέσεων αυτής με την ευρύτερη εθνική και διεθνή αγορά χειροτεχνικών προϊόντων.

Συγχρονικά, αλλά και σε σχέση με την προφορική ιστορία και τη σχετική βιβλιογραφία, εξετάζεται επίσης η συμβολή των τεχνιτών στην ανάπλαση της τοπικής ταυτότητας και η θέση τους στην τοπική κοινωνία. Με παρόμοιο τρόπο περιγράφονται οι στρατηγικές που σχετίζονται με τις επιλογές διακόσμησης του σπιτιού και η προσκόμιση τοπικών χειροτεχνιών και ξένων διακοσμητικών αντικειμένων.

Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/17266

ND: 17266

Εναλλακτικός τίτλος: Material culture, social organization and memory: heirlooms and craftworks in Skyros island, Greece and their circulation in and out of the local borders

Ημερομηνία 2009

Ίδρυμα Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Εξεταστική επιτροπή     Παραδέλλης Θεόδωρος, Παπαμαστοράκης Τίτος, Μουτάφη Βασιλική, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Πανόπουλος Πάνος, Νιτσιάκος Βασίλης, Μπάδα Κωνσταντίνα

Επιστημονικό πεδίο: Κοινωνικές Επιστήμες, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία

Λέξεις-κλειδιά: Υλικός πολιτισμός; Μνήμη; Εξαντικειμενίκευση; Κοινωνική δράση; Διακόσμηση; Κειμήλια; Λαϊκή τέχνη; Σκύρος

Χώρα: Ελλάδα

Γλώσσα: Ελληνικά

Άλλα στοιχεία: 301 σ., εικ.

Link: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/17266

  • Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Σκύρου – μετόχιο της Μεγίστης Λαύρας (13ος-19ος αι.)

Συγγραφέας: Οικονόμου, Κωνσταντίνος Ιωάννης

Περίληψη:

Η διατριβή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της διαχρονικής ιστορίας της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Σκύρου, Μετοχίου της Μεγ. Λαύρας Αγίου Όρους και πολιούχου-προστάτη όλης της νήσου.

Οι ιστορικές και λοιπές πηγές παρέχουν αξιόλογες πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την παρακολούθηση της συνεχούς ιστορίας της Μονής από τον 13ο αι. έως σήμερα (Α΄Μέρος), ενώ παράλληλα προβάλλουν τη λειτουργία, το έργο και την ευεργετική της προσφορά στη Μ. Λαύρα, στην τοπική κοινωνία και τους λοιπούς Αιγαιοπελαγίτες (Β΄Μέρος).

Συνεπώς, αναδεικνύονται και μελετώνται όλα τα σημαντικά ζητήματα που συσχετίζονται με τους φορείς των ευρύτερων θεσμοθετημένων σχημάτων-δομών (πολιτικών, εκκλησιαστικών, κοινωνικών, κ.λπ.), φανερώνοντας το εύρος της παρουσίας της Μόνης κατά τη δεύτερη χιλιετία του ιστορικού βίου της Εκκλησίας.

Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/21784

ND: 21784

Εναλλακτικός τίτλος: Holy Monastery of St. George – metochion of the Megisti Lavra (13th-19th cent.)

Ημερομηνία: 2002

Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας

Εξεταστική επιτροπή:    Φειδάς Βλάσιος, Γόνης Δημήτριος, Αντουράκης Γεώργιος, Μεταλληνός Γεώργιος, Δεληκωνσταντής Κωνσταντίνος, Λιάκουρας Κωνσταντίνος, Κοντογιάννης Σπυρίδων

Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία

Λέξεις-κλειδιά: Μονή Αγίου Γεωργίου; Μεγίστη Λαύρα; Μετόχιο; Σκύρος; Άγιον Όρος; Αιγαίο πέλαγος

Χώρα: Ελλάδα

Γλώσσα: Ελληνικά

Άλλα στοιχεία: 182 σ., εικ.

Link: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/21784

  • SOCIETE ET ESPACE DANS L’ILE DE SKYROS.

Συγγραφέας: ΖΑΡΚΙΑ, ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Περίληψη:

Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΣΟ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 19Ο (ΚΥΡΙΩΣ) ΩΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20 ΑΙΩΝΑ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ. ΤΟ “ΑΡΧΟΝΤΟΛΟΙ”, ΟΙ ΤΣΟΠΑΝΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ. ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΓΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥΚΑΙ ΤΟΥ ΒΕΒΗΛΟΥ. Η ΠΡΟΙΚΙΣΗ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΡΟΤΟΠΙΚΗ. ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΙΚΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ), ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΙΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΑΥΛΗ. ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ), ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙΦΑΝΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ (ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.

DOI: 10.12681/eadd/8553

Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/8553

ND: 8553

Εναλλακτικός τίτλος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ.

Ημερομηνία: 1991

Ίδρυμα: France. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

Εξεταστική επιτροπή: STAHL PAUL-HENRI, ASDRACHAS SPIROS, ZONABEND FRANCOISE

Λέξεις-κλειδιά: Αιγαίο πέλαγος; Αρχιτεκτονική; ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΑΤΑ; Κοινωνική διαστρωμάτωση; ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ; ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ; ΜΗΤΡΟΤΟΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ

Χώρα: Γαλλία

Γλώσσα: Ελληνικά

Link: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/8553

  • Συμβολή στην προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής κίνησης, με έμφαση στο κοντινό πεδίο, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου

Συγγραφέας: Ρουμελιώτη, Ζαφειρία Παναγιώτης

DOI: 10.12681/eadd/14905

Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/14905

ND: 14905

Εναλλακτικός τίτλος: Contribution to the simulation of strong ground motio with emphasis on the near field, in the Aegean and the adjacent areas

Ημερομηνία: 2003

Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής

Εξεταστική επιτροπή:    Κυρατζή Αναστασία

Χατζηδημητρίου Παναγιώτης

Παπαδημητρίου Ελευθερία

Καρακαϊσης Γεώργιος

Παυλίδης Σπύρος

Καραμπίνης Αθανάσιος

Παπαζάχος Κωνσταντίνος

Λέξεις-κλειδιά: Κατανομή ολίσθησης; Ισχυρή εδαφική κίνηση; Στοχαστική μέθοδος; Σεισμός Αθήνας; Σεισμός Σκύρου; Κατευθυντικότητα διάρρηξης

Χώρα: Ελλάδα

Γλώσσα: Ελληνικά

Άλλα στοιχεία: 210 σ., εικ.

Link: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/14905

  • Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά Βορείου Αιγαίου

Συγγραφέας: Μπαράκου, Θεοδώρα Ανδρέας

Διεύθυνση Handle http://hdl.handle.net/10442/hedi/22681

ND: 22681

Εναλλακτικός τίτλος: Seismotectonic features of the North Aegean

Ημερομηνία: 2000

Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής – Γεωθερμίας

Εξεταστική επιτροπή: Δελήμπασης Νικόλαος

Μακρόπουλος Κωνσταντίνος

Παπανικολάου Δημήτριος

Φυτρολάκης Νικόλαος

Κουσκουνά Βασιλική

Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Βούλγαρης Νικόλαος

Επιστημονικό πεδίο: Ιατρική & Επιστήμες Υγείας, Βασική Ιατρική

Λέξεις-κλειδιά: Τάφρος Βορείου Αιγαίου; Τάφρος Σκύρου; Ρήγμα Βόρειας Ανατολίας; Τάφρος Σάρου; Σεισμοτεκτονική; Γεωδυναμικά μοντέλα; Δίκτυο Βορείου Αιγαίου; Διαρρήξεις οριζόντιας ολίσθησης

Χώρα: Ελλάδα

Γλώσσα: Ελληνικά

Άλλα στοιχεία: 345 σ., εικ.

Link: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/22681

  • Η συμβολή της σεισμικής (ηχητικής) τομογραφίας στη διερεύνηση των γεωαρχαιολογικών σχηματισμών

Συγγραφέας: Πολυμενάκος, Λάζαρος Χαράλαμπος

Περίληψη:

Με την τομογραφία επιχειρείται η δημιουργία μιας εικόνας-τομής των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας μετρήσεις της ενέργειας που διαδόθηκε μέσω του αντικειμένου, σε δέκτες στην περιφέρειά του. Έχει αποδειχθεί ότι ένα αντικείμενο είναι δυνατόν να απεικονισθεί με ακρίβεια από ένα πλήρες σύνολο περιμετρικών προβολών του.

Η τομογραφική ανάλυση είναι δυνατό να γίνει αξιοποιώντας κυματική ενέργεια που έχει διαδοθεί μέσω του υπό μελέτη αντικειμένου (ακτινική τομογραφία) ή προέρχεται από ανάκλαση, περίθλαση κ.ο.κ. σε ανομοιογενή τμήματα του αντικειμένου (περιθλαστική τομογραφία). Στην παρούσα εργασία γίνεται πειραματική εφαρμογή της μεθόδου της σεισμικής τομογραφικής απεικόνισης σε αρχαιολογικά προβλήματα, όπως στην ανίχνευση αρχαιολογικών αντικειμένων στο υπέδαφος ή σε περιβάλλον τεχνητών λόφων (τύμβων -ταφικών μνημείων).

Η εφαρμογή αυτή συνιστά ενδιαφέρουσα πρόκληση λόγω του ιδιαίτερα ανομοιογενούς περιβάλλοντος στο οποίο επιχειρείται η ανίχνευση των αντικειμένων καθώς και των μικρών γενικά, αλλά και συχνά απροσδιόριστων, διαστάσεων των αντικειμένων αυτών. Ο μη καταστρεπτικός χαρακτήρας της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός και αποδεκτός στην αρχαιολογική έρευνα, τόσο σε αναγνωριστικό όσο και σε ανασκαφικό/ σωστικό επίπεδο.

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρχές και το θεωρητικό μέρος της τομογραφικής μεθοδολογίας, με ιδιαίτερη αναλυτική αναφορά στις δύο κύριες μεθόδους ανασύνθεσης των χαρακτηριστικών του εσωτερικού του ερευνώμενου μέσου (χώρου), την ακτινική τομογραφία και περίθλασης, καθώς και τις σχετικές τεχνικές και αλγόριθμους αντιστροφής. Τέλος γίνεται εφαρμογή της ακτινικής τομογραφίας σε 3 διαστάσεις, σε σεισμικές καταγραφές από αρχαιολογικούς-μνημειακούς χώρους, με τη χρήση του αλγόριθμου SIRT (τεχνική ταυτόχρονης επαναληπτικής ανασύνθεσης).

Τα δεδομένα ήταν χρόνοι πρώτης άφιξης καθώς και πλάτη σε μια περίπτωση. Kατά την εφαρμογή της ακτινικής τομογραφίας, γίνονται δοκιμές ρύθμισης των παραμέτρων και μεταβλητών κατά τη διαδικασία της αντιστροφής, ώστε να διερευνηθεί η επίδρασή τους στο αποτέλεσμα. Επίσης, διερευνάται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου με κατασκευή μοντέλων με βάση πληροφορίες για τους χώρους έρευνας, υπολογισμό συνθετικών χρόνων και αντιστροφή των συνθετικών χρόνων για σύγκριση με τα αποτελέσματα των πραγματικών χρόνων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

XVI Περίληψη
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από τις ανωτέρω δοκιμές, επιλέγονται τελικές τιμές παραμέτρων για την αντιστροφή των πραγματικών δεδομένων και γίνεται αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Γίνεται επίσης δοκιμαστική εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας / ενίσχυσης εικόνας στα αποτελέσματα της αντιστροφής, για την ενίσχυση κυρίως των μικρών, τοπικών, μεταβολών της σεισμικής ταχύτητας και την πληρέστερη απεικόνιση των χώρων έρευνας.

DOI:10.12681/eadd/14628

Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/14628

ND: 14628

Εναλλακτικός τίτλος: The contribution of seismic (acoustic) tomography in the investigation of geoarchaeological formations

Ημερομηνία: 2006

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής. Εργαστήριο Γεωφυσικής – Σεισμολογίας

Εξεταστική επιτροπή:    Παπαμαρινόπουλος Σταυρόνικος

Κούκης Γεώργιος

Φερεντίνος Γεώργιος

Κάραλη Λίλιαν

Τσόκας Γρηγόριος

Παπαδόπουλος Ταξιάρχης

Λάγιος Ευάγγελος

Λέξεις-κλειδιά: Σεισμική τομογραφία; Ακουστική τομογραφία; Τομογραφική αντιστροφή χρόνων διαδρομής / πλατών; Απεικόνιση ταχύτητας / απόσβεσης; Προσομοίωση υπεδαφικών δομών; Μονή Δαφνίου Αττικής; Τύμβος Καστά Μεσολακκιάς Σερρών; Νεκροταφεία Chatby Αλεξάνδρειας Αιγύπτου; Προιστορικός οικισμός Παλαμαρίου Σκύρου

Χώρα: Ελλάδα

Γλώσσα: Ελληνικά

Άλλα στοιχεία: 400 σ., εικ.

Link: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/14628