Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2020

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2020

Από τον υπεύθυνο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Σκύρου – Κ.ον Λάμπρου Γεώργιον, πληροφορηφήκαμε, ότι, το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2020, θα ανακοινωθεί εώς 5/5/2020.